Print Thứ Ba, 31/05/2022 18:45 Gốc

Chiều 31/5, tại Sở Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải năm 2022, giai đoạn 2023-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Viết Điện, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 15/KH-SGTVT ngày 17/02/2022, Kế hoạch số 27/KH-SGTVT ngày 13/4/2022 triển khai truyền thông về chuyển đổi số tại Sở Giao thông vận tải năm 2022, trong đó tập trung 4 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa: Xây dựng khung cơ sở dữ liệu đường bộ, đường thủy nội địa xây dựng hệ thống và lập kế hoạch quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông tuân thủ TCVN 13421:2021. Dữ liệu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. Thu thập dữ liệu đường bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy. Xây dựng các phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, giám sát bảo trì, quản lý bản đồ số…

Nâng cao năng lực trung tâm quản lý điều hành giao thông, đô thị thông minh: Sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu tại 27 nút giao thông tuân thủ các tiêu chuẩn TCVN TC 103012:2018 hướng dẫn thiết kế báo hiệu đèn tín hiệu giao thông đường bộ và TCCS 24:2018/ TCĐBVN tiêu chuẩn thiết kế điều khiển giao thông đường bộ bằng đèn tín hiệu. Kết nối liên thông với các nút giao thông đã thực hiện nâng cấp năm 2019 và 2020. Hoàn thiện điều tiết giao thông trên các tuyến đường…

Xây dựng hệ thống kiểm soát giao thông công cộng năm 2022: Xây dựng phần mềm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng BMS (quản lý trạm dừng, nhà chờ; quản lý kế hoạch hoạt động xe buýt-GPS; giám sát và điều hành trực tuyến; báo cáo, thống kê; quản trị hệ thống. Cung cấp thông tin xe buýt qua website; ứng dụng di động; giám sát lưu trữ, trích xuất dữ liệu camera…)

Phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải tại các cảng, bến thủy nội địa: Hoàn thiện phần mềm cấp phép vào rời cảng bến bao gồm các nội dung sau: Bổ sung modul dịch vụ công trực tuyến. Bổ sung thêm modul xây dựng API cung cấp cho dữ liệu xử lý thủ tục dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho các hệ thống khác. Tích hợp xử lý hồ sơ dịch vụ công vào phần mềm cấp phép vào rời cảng bến, tích hợp dữ liệu đã có sẵn từ phần mềm cấp phép vào rời cảng bến sang hồ sơ dịch vụ công. Bổ sung, nâng cấp các chức năng đang có để đáp ứng ký số. Bổ sung hệ thống camera giám sát và hệ thống quản lý.

Đến nay, cả 4 nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 của Sở Giao thông vận tải đã được lập dự toán chi phí tư vấn Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với các dự án) và chi phí tư vấn lập Đề cương và Dự toán (đối với những nhiệm vụ phải lập Đề cương và Dự toán). Tuy nhiên hiện nay chưa được phê duyệt do Sở chưa được giao làm chủ đầu tư. Tất cả các nhiệm vụ đang xây dựng dự toán chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thẩm tra Đề cương và Dự toán chi tiết đã gửi công văn xin báo giá với tư vấn thẩm định giá để có cơ sở xây dựng dự toán chi phí trình duyệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Các nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải triển khai chuyển đổi số đều đúng hướng, mang tính khả thi cao. Đồng chí yêu cầu Sở Giao thông vận tải tham khảo một số địa phương sớm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, trong đó cần cân nhắc xác định rõ phạm vi, tiêu chuẩn kỹ thuật dữ liệu, lưu ý các tiêu chuẩn kỹ thuật khi mua sắm trang thiết bị phần cứng. Sở Giao thông vận tải là IOC thu nhỏ xử lý tại chỗ dữ liệu thu thập được và đưa dữ liệu mở lên kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Ứng dụng công nghệ mới, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đề nghị Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo giới thiệu nền tảng công nghệ số mới phục vụ nhu cầu các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Giao thông vận tải: Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đúng hướng và mang tính khả thi cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác