Print Thứ Sáu, 25/11/2022 08:35 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại Kế hoạch số 426/KH-UBATGTQG ngày 22/11/2022 về việc tổ chức và ban hành Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022,

Sở Giao thông vận tải đề nghị:

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố:

. Tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 đến toàn bộ đội ngũ lái xe của đơn vị được biết và lựa chọn lái xe có thành tích xuất sắc tham dự giải thưởng.

. Căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng; các đơn vị đăng ký tham gia lập hồ sơ tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, địa chỉ: Số 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước 17h00 ngày 10/12/2022 để Hội đồng bình xét giải thưởng xem xét.

. Thành phần hồ sơ, tiêu chí và thể lệ của giải thưởng ban hành kèm theo Kế hoạch số 426/KH-UBATGTQG ngày 22/11/2022 của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia.

Lưu ý: Các đơn vị vận tải căn cứ theo các tiêu chí của Thể lệ giải thưởng, lập hồ sơ và gửi Sở Giao thông vận tải Hải Phòng xác nhận trước khi gửi về Ban Tổ chức.

2. Đề nghị Hiệp hội Vận tải Hải Phòng tăng cường tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2022 đến các thành viên Hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố để các đơn vị biết được các tiêu chí và thể lệ của giải thưởng và đăng ký hồ sơ tham gia đúng thời hạn quy định.

Tài liệu kèm theo:

1. Kế hoạch 426/KH-UBATGTQG Tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

2. Thể lệ Giải thường “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Giao thông Vận tải phát động tham dự giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác