Print Thứ Hai, 20/06/2022 17:33 Gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông báo về việc hướng dẫn tra cứu Kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Thông báo về việc hướng dẫn tra cứu Kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc hướng dẫn tra cứu Kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác