Print Thứ Sáu, 07/02/2020 15:31 Gốc

Ngày 7/2/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 235/BC-SGDĐT-VP gửi Ủy ban nhân dân thành phố v/v xin ý kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 8/2 đến hết ngày 16/2/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Trong thời gian học nghỉ học, cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị trong giờ hành chính để tiếp tục thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huẫn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, nghiên cứu việc đổi mới kiểm tra, đánh giá, xây dựng đề cương ôn tập, kế hoạch dạy học online để giúp học sinh có thể tự học ở nhà khi nghỉ học.

Sở GD-ĐT Hải Phòng đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 8/2 đến 16/2/2020.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở GD-ĐT Hải Phòng đề xuất cho học sinh nghỉ học từ ngày 8/2 đến 16/2/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác