Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Đó là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tại buổi kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Du lịch chiều 5/9.

Trong thời gian qua, Sở Du lịch Hải Phòng là một cơ quan mới thành lập, song đã thể hiện sự quyết tâm, cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ, công chức. Sở đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1161/QĐ-CT ngày 28/5/2018 công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng; ứng dụng khoa học công nghệ, bước đầu phát triển du lịch thông minh tại thành phố như xây dựng website, kios thông tin du lịch, sử dụng phần mềm số hóa các dữ liệu du lịch Hải Phòng…; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, bố trí cán bộ có trình độ,  trách nhiệm với công việc làm việc tại bộ phận một cửa, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không có tình trạng quá hạn, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện tử của Sở; thực hiện nghiêm túc Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND thành phố; bố trí số lượng cấp phó của các phòng bảo đảm đúng quy định pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định về bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 về việc phê duyệt trình độ chuyên môn theo từng vị trí việc làm tại Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở Du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Sở Du lịch

Đặc biệt, Sở xác định lấy cải cách hành chính làm nòng cốt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân là một trong những giải pháp để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển du lịch, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Năm 2017 và 2018, Sở Du lịch đăng ký mô hình Dân vận khéo với chủ đề “Khéo – trong vận động thực hiện tốt cải cách hành chính”.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đánh giá: Sở Du lịch đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ thành phố giao trong thời gian cho phép. Tuy nhiên, hiện nay 25/25 thủ tục hành chính của Sở Du lịch chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3, 4; chưa hoàn thành xây dựng 25 thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trước đó, Sở Du lịch đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 17 thủ tục hành chính cũ. Tuy nhiên, không phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Như vậy, Sở chưa có các giải pháp hiệu quả để người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, trong thời gian tới Sở Du lịch cần tập trung hoàn thành có chất lượng, đúng hạn các nhiệm vụ của UBND thành phố giao, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; khẩn trương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đồng thời có các biện pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ trực tuyến đã được cung cấp; hoàn thành việc xây dựng 25 thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả và thời gian làm việc, tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ theo hình thức đột xuất; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố về các sáng kiến cải cách hành chính trong lĩnh vực du lịch để vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện thực tế của thành phố.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Du lịch Hải Phòng hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác