Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:23

Sáng 28/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dẫn đầu Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức tại thành phố Hải Phòng làm việc tại Sở Công Thương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Năm 2018, Sở đã ban hành các kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ tại một số đơn vị. Tính đến ngày 6/9/2018, Sở hoàn thành 258/291 nhiệm vụ thành phố giao; triển khai 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 91 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết; đặc biệt đã cắt giảm thời gian thẩm định đối với 4 thủ tục hành chính gồm: cấp giấy phép xăng dầu (từ 20 ngày xuống còn 15 ngày), giấy phép hoạt động bán lẻ điện lực (từ 15 ngày xuống 12 ngày), đăng ký khuyến mại (từ 5 ngày xuống còn 4 ngày), đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (từ 7 ngày xuống còn 5 ngày). Tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 12/9/2018, Sở tiếp nhận 3.365 hồ sơ, tiến hành giải quyết nhanh chóng, đảm bảo thời gian quy định, không để hồ sơ quá hạn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kiểm tra tại bộ phận Một cửa Sở Công Thương

Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận Một cửa Sở Công Thương và nghe ý kiến của đại diện các Sở, ngành tham dự, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành kết luận: Sở Công Thương đã bám sát chỉ đạo của thành phố về cải cách hành chính, nỗ lực cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tuy diện tích chật hẹp nhưng Sở đã bố trí diện tích và cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa để phục vụ người dân…

Tuy nhiên, chỉ số cải cách hành chính của Sở liên tục giảm sâu trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2015-2017; công tác tham mưu về văn bản chất lượng chưa cao, số nhiệm vụ quá hạn chiếm tỷ lệ cao; việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong Sở chưa chặt chẽ, thực hiện công việc không theo quy trình ISO làm ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu. Phó Chủ tịch đánh giá Sở thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm, sử dụng dưới mức biên chế được giao, song việc xây dựng cơ cấu chức năng, quy hoạch cán bộ chưa xứng tầm nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch đề nghị Sở Công Thương tiến hành rà soát những thủ tục hành chính Bộ Công Thương đã cắt giảm để thực hiện thông suốt tại thành phố; thực hiện đúng các quy trình ISO; khẩn trương rà soát các tồn tại Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố đã chỉ ra; phát động cán bộ công chức, viên chức tập trung cao nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát lại các nhiệm vụ quá hạn còn lại trong 3 tháng cuối năm; nghiêm túc thực hiện kỷ cương công vụ, công chức; triển khai các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính, xúc tiến triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; làm tốt việc bàn giao Chi cục Quản lý thị trường về Bộ Công thương; rà soát quy hoạch mạng lưới điện lực, xăng dầu, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp, trung tâm thương mại và chợ của thành phố.

V.H.N – haiphong.gov.vn 28/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sở Công Thương cần triển khai các giải pháp cải thiện vị trí xếp hạng cải cách hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác