Print Thứ Ba, 17/09/2019 15:30

Sáng 17-9, LĐLĐ TP tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, các cấp Công đoàn Hải Phòng luôn tự đổi mới nội dung, ra sức học tập với phương châm “hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện cơ chế dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đã kịp thời giải quyết nhưng mâu thuẫn, bất đồng giữa người lao động với người sử dụng lao động, góp phần làm giảm xung đột trong quan hệ lao động ngay tại doanh nghiệp; tham gia quản lý nhà nước, cơ quan, đơn vị, phối hợp thanh, kiểm tra, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Qua đó góp phần thực hiện chính sách, pháp luật lao động ngày một tốt hơn, cải thiện chế độ tiền lương cho người lao động…

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc, giá trị thời đại, thấm đậm văn hóa, nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc đã, đang và sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng to lớn cho Đảng, dân tộc, nhân dân ta và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tham gia buổi sinh hoạt, các đại biểu được đồng chí Nguyễn Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu những giá trị tư tưởng chính trị, văn hóa cốt lõi trong di chúc Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm” trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố, nhằm giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn đối với công việc, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để học, làm theo Bác, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác