Print Thứ Ba, 11/10/2022 12:50 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo tiến độ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy phép khai thác thủy sản và cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho tàu cá trên địa bàn thành phố.

Cùng dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính và lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Qua nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về tình hình quản lý tàu cá trên địa bàn thành phố, tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất có ý kiến giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, cùng các địa phương liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các tàu cá chưa thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chưa thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm; công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin để chủ các phương tiện thực hiện đúng theo quy định. Trường hợp chủ tàu cá cố tình không chấp hành, xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời cập nhật, thống nhất dữ liệu quản lý tàu cá trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Giao UBND các quận, huyện có liên quan chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác minh, liên lạc, yêu cầu chủ các tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy phép vệ sinh thực phẩm thực hiện theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển; tuyệt đối không cho các tàu cá không đủ điều kiện đi khai thác thủy sản; cương quyết tạm giữ các tàu cá đang hoạt động trên biển nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Tập thể lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn thành phố. UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của UBND thành phố về công tác chống khai thác IUU.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc về công tác chống khai thác IUU
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác