Print Thứ Ba, 16/04/2019 16:15

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi trường tập trung giải quyết 5 hồ sơ thẩm định và đánh giá tác động môi trường, phê duyệtbáo cáo đánh giá tác động môi trường; 2 hồ sơ cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; 2 hồ sơ trình UBND thành phố chấp thuận thay đổi, điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Phân loại mức độ ô nhiễm môi trường của các cơ sở để chủ động ứng phó các sự cố

Bên cạnh đó, ngành cũng tiến hành thẩm định 18 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và cấp 8 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; tiếp nhận và nhập dữ liệu 78 báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, các doanh nghiệp đã có ý thức thực hiện quan trắc theo đúng quy định; 166 báo cáo về công tác quản lý chất thải nguy hại; 167 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Đặc biệt, ngành xây dựng Kế hoạch phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm 2019 đối với 40 cơ sở.Đồng thời,triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc phân tích môi trường không khí, tiếng ồn xung quanh thành phố; nước mặt các kênh, hồ, cửa xả quanh khu vực nội thành và quan trắc phân tích mẫu nước thải phục vụ đoàn kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sẽ phân loại mức độ ô nhiễm môi trường của 40 cơ sở sản xuất kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác