Print Thứ Hai, 26/08/2019 16:43

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố, Chủ tịch UBND thành phố vừa giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình UBND thành phố Quyết định hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố và thành lập Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố trực thuộc Văn phòng UBND thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 28/8/2019.

Trung tâm Hội nghị thành phố

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định hợp nhất Nhà khách thành phố và Trung tâm Hội nghị thành phố. Trong đó, lưu ý việc rà soát, sắp xếp ổn định về tổ chức, nhân sự, bảo đảm quyền, lợi ích của viên chức, người lao động trong quá trình tiến hành hợp nhất.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác