Print Thứ Bảy, 28/08/2021 12:30 Gốc

Theo thông báo kết luận 352/TB-UBND của tập thể Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc Họp nghe báo cáo về việc đóng cửa và di chuyển nghĩa trang Ninh Hải, ngày 26/8/2021.

Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất chủ trương: Dừng thực hiện hung táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 01/01/2022, những trường hợp có nguyện vọng mai táng theo hình thức hung táng, thực hiện tại các nghĩa trang khác trên địa bàn thành phố; dừng thực hiện cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải từ ngày 01/01/2023; thực hiện di chuyển toàn bộ mộ cát táng tại nghĩa trang Ninh Hải sang nghĩa trang Phi Liệt trước năm 2025.

Nghĩa trang Ninh Hải của thành phố.

UBND thành phố cũng đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nghĩa trang Phi Liệt; chủ trương đầu tư xây dựng lò hỏa táng tại khu vực quy hoạch mở rộng nghĩa trang Phi Liệt.

Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009, sau năm 2025 nghĩa trang Ninh Hải sẽ đóng cửa và di chuyển về nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sẽ đóng cửa và di chuyển nghĩa trang Ninh Hải về nghĩa trang Phi Liệt, huyện Thủy Nguyên theo Quy hoạch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác