Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 4-4,  đồng chí Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với các quận, huyện, ngành liên quan về đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT).

 

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, có các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực NN-PTNT cần được sắp xếp gồm: Vườn Quốc gia Cát Bà trực thuộc UBND thành phố; 4 đơn vị thuộc Sở NN-PTNT, 1 đơn vị trực thuộc UBND huyện. Bên cạnh đó, 32 trạm thuộc các chi cục và đơn vị sự nghiệp của Sở NN-PTNT cũng được đề nghị sáp nhập lại. Thời gian thực hiện đề án từ nay đến năm 2020. Sau khi sắp xếp, số đơn vị công lập của ngành NN-PTNT giảm được 1 đơn vị, 17 trạm, 1 đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

 

Đối với Sở  TNMT, trong quý 3-2018 hoàn thành hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT và Kỹ thuật TNMT, chuyển đổi mô hình tự chủ chi thường xuyên. Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển đổi mô hình tự chủ kinh phí chi thường xuyên theo lộ trình. Năm 2019 tự bảo đảm 50% kinh phí, năm 2020 bảo đảm 100% kinh phí. Trong năm 2018, Trung tâm Quan trắc TNMT hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.
 

Tại cuộc làm việc, đại diện các đơn vị trong diện được sắp xếp nêu những thuận lợi, khó khăn khi sáp nhập, chuyển đổi mô hình; đề xuất những phương án triển khai việc sắp xếp đạt hiệu quả cao, phù hợp tình hình thực tế.

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà giao các Sở NN-PTNT, TNMT chủ trì lập đề án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong thời gian 15 ngày, các sở phải hoàn thành việc lập đề cương chi tiết để xin ý kiến góp ý của các quận, huyện và ngành liên quan. Đối với Sở NN-PTNT, đồng chí yêu cầu lãnh đạo sở chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, tổ chức, tham khảo kinh nghiệm của những tỉnh, thành phố thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp từng đơn vị, bảo đảm mô hình mới phát huy hiệu quả, thực hiện quản lý nhà nước chuyên sâu, chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả cao. Về Sở TNMT, đồng chí ghi nhận các đơn vị công lập đều ủng hộ, nhất chí cao chủ trương sắp xếp lại. Việc sắp xếp lại là cơ hội để các đơn vị nâng cao hơn hiệu quả hoạt động.

(Báo Hải Phòng 05/04/2018)