Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Sáng 4-4, UBND TP tổ chức cuộc họp nghe ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Sở Tài nguyên-Môi trường (TNMT). Phó chủ tịch UBND TP Phạm Văn Hà chủ trì cuộc làm việc.


Theo báo cáo của Sở Nội vụ, có 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực NN-PTNT cần được sắp xếp gồm: Vườn Quốc gia Cát Bà, trực thuộc UBND thành phố; 4 đơn vị thuộc Sở NN-PTNT, 1 đơn vị trực thuộc UBND huyện và 32 trạm thuộc các chi cục và đơn vị sự nghiệp của Sở NN-PTNT. Theo phương án sắp xếp, trong quý 1-2019, Vườn Quốc gia Cát Bà chuyển giao Hạt kiểm lâm trực thuộc vườn về Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN-PTNT. Trong giai đoạn 2019-2020, chuyển đổi cơ chế tài chính tự chủ đối với Trung tâm giống và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Ban quản lý cảng cá, bến cá. 7 trạm khuyến nông, 6 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 14 trạm chăn nuôi-thú ý, 1 trạm khuyến ngư – nông – lâm nghiệp được sáp nhập thành 14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện quản lý (trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ), hoạt động theo mô hình tự chủ chi thường xuyên. Năm 2018, giải thể các trạm: Khuyến nông liên quận, Trồng trọt và bảo vệ thực vật liên quận và huyện sau khi đưa chức năng, nhiệm vụ của trạm về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, Trạm kiểm dịch thực vật nội địa. Sau khi sắp xếp, số đơn vị công lập của ngành NN-PTNT giảm được 1 đơn vị, 17 trạm, 1 đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên.

Sở TNMT hiện có 5 đơn vị công lập trực thuộc sở và được ngân sách cấp kinh phí chi thường xuyên. Theo phương án, trong quý 3-2018 hoàn thành hợp nhất hai trung tâm Công nghệ thông tin TNMT và Kỹ thuật TNMT; chuyển đổi hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (năm 2019, tự bảo đảm 50% kinh phí, năm 2020 bảo đảm 100% kinh phí). Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển sang hoạt động theo mô hình tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (năm 2019 tự bảo đảm 50% kinh phí, năm 2020 bảo đảm 100% kinh phí). Trong năm 2018, chuyển Trung tâm Quan trắc TNMT sang hoàn động theo mô hình tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên.

Tại cuộc làm việc đại diện các đơn vị trong diện được sắp xếp đã tham gia ý kiến về những thuận lợi, khó khăn khi sáp nhập, chuyển đổi mô hình; đề xuất những phương án triển khai việc sắp xếp đạt hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.

Về đề án sắp xếp Sở NN-PTNT, Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Hà nhấn mạnh: Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đổi mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thị  trường. Để nắm bắt cơ hội việc đổi mới sắp xếp đơn vị là rất cần thiết. Sở NN-PTNT chủ trì lập đề án chi tiết việc sắp xếp lại đơn vị công lập trực thuộc sở. Trong thời gian 10-15 ngày, sở hoàn thành việc lập đề cương chi tiết để xin ý kiến góp ý của các quận, huyện và ngành liên quan. Sở chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của trung ương về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, tổ chức, tham khảo kinh nghiệm của những tỉnh, thành đã thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với từng đơn vị, bảo đảm mô hình mới phát huy hiệu quả, thực hiện quản lý nhà nước chuyên sâu, chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả cao.

Đối với Sở TNMT, Phó chủ tịch ghi nhận sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị công lập trực thuộc Sở TNMT trong chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố. Phó chủ tịch nhấn mạnh, việc sắp xếp lại là cơ hội để các đơn vị nâng cao hơn hiệu quả hoạt động, công tác quản lý TNMT. Sở TNMT chủ trì lập đề án sắp xếp, điều chỉnh mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc; trong vòng 15 ngày cần hoàn thành đề cương chi tiết đề án sắp xếp, báo cáo UBND thành phố…

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 05/04/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác