Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:55

Chiều 5-4, đồng chí Nguyễn Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc nghe ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc

Theo phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, Trung tâm tư vấn đấu thầu thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ sẽ giải thể, thời gian hoàn thành trong năm 2018; sáp nhập Trung tâm Dịch vụ việc làm vào Trường Trung cấp Khu kinh tế (thuộc Ban quản lý Khu kinh tế).

Đối với lĩnh vực Công thương, hợp nhất 3 trung tâm thành Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng gồm: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, Trung tâm Tư vấn điện khoáng sản, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; thời gian hoàn thành trong năm 2018. Hợp nhất các ban Quản lý chợ trực thuộc UBND quận, huyện trên cùng địa bàn một quận, huyện thành một Ban quản lý chợ; chuyển đổi các Ban Quản lý chợ tại các quận, huyện sang hoạt động theo mô hình Hợp tác xã hoặc Doanh nghiệp theo quy định; thời gian hoàn thành trong năm 2018.

Đối với các Quỹ, hiện có 6 quỹ Tài chính trực thuộc UBND thành phố và các sở, ngành. Theo phương án sắp sếp, duy trì hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ, Quỹ Phòng chống thiên tai như hiện nay; tách Quỹ Đầu tư và phát triển đất thành 2 Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất; 4 quỹ gồm: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ phát triển đất không tổ chức cơ quan điều hành, hội đồng quản lý 4 quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo hình thức uỷ thác cho Quỹ đầu tư Phát triển; chỉ còn 1 quỹ Đầu tư phát triển có cơ quan điều hành và tự đảm bảo kinh phí hoạt động, nhận ủy thác của các Quỹ tài chính khác theo quy định.

Đối với ban quản lý dự án, thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (trực thuộc UBND thành phố), Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Hải Phòng (trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng)

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan, ban ngành, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, kịp thời sửa đổi, bổ sung vào đề án sao cho hợp lý. Đồng thời, phối hợp cùng sở Tài chính, sở Công thương, sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27-2-2017 của UBND thành phố và tình hình thực tế của các đơn vị để hoàn chỉnh đề án, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng; không ngưng trệ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, sự nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

NP – An ninh Hải Phòng 06/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác