Print Thứ Tư, 09/10/2019 07:42

Ngày 7/10/2019, UBND thành phố ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cùng trực thuộc Sở, có trụ sở làm việc chính tại thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng và trụ sở làm việc tại số 735 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 sau khi sáp nhập có 50 biên chế và 125 lao động hợp đồng. Trong đó có 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 5 phòng chức năng, 5 đội quản lý học viên và các cơ sở điều trị Methadone được thành lập theo quy định của pháp luật. Cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tai Điều 3, Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sáp nhập Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác