Print Thứ Ba, 07/01/2020 10:57 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa ký Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 6/01/2019 về việc sáp nhập Trung tâm Công nghệ phần mềm vào Trung tâm Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định sáp nhập Trung tâm Công nghệ phần mềm vào Trung tâm Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo nguyên tắc: Sáp nhập nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài sản, tài chính có liên quan của Trung tâm Công nghệ phần mềm vào Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

Kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Trung tâm Thông tin và Truyền thông, như sau:

Trung tâm có trụ sở làm việc tại số 62, đường Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trung tâm có 5 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Thông tin báo chí – Tư liệu, Phòng Hạ tầng kỹ thuật và An toàn thông tin, Phòng Phần mềm, Phòng Dịch vụ.

Số người làm việc do ngân sách cấp kinh phí chi thường xuyên của Trung tâm được UBND thành phố phân bổ hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm được UBND thành phố phê duyệt và theo đề xuất của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. (Trước mắt, năm 2019 là 14 người).

Trung tâm Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ phần mềm theo quy định.

Tải về toàn văn Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 6/01/2019.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sáp nhập Trung tâm Công nghệ phần mềm vào Trung tâm Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác