Print Thứ Bảy, 20/04/2019 22:02

Sáp nhập, kiện toàn chức năng và đổi tên 3 Ban Quản lý thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng trực thuộc UBND thành phố.

Theo đó, sáp nhập tổ chức bộ máy, số người làm việc và lao động hợp đồng, kinh phí hoạt động, trụ sở, tài sản, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trực thuộc Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trực thuộc UBND thành phố vào Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị trực thuộc UBND thành phố. Đổi tên và kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Công trình xây dựng phát triển đô thị thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng; trụ sở làm việc tại số 3, đường Hồ Xuân Hương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng.

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, hoạt động theo mô hình Ban Quản lý dự án chuyên ngành và tự đảm bảo kinh phí thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Quản lý dự án thực hiện theo chức năng quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 16/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; về phòng chuyên môn, nghiệp vụ không quá 10 phòng, gồm: Văn phòng và 9 phòng chuyên môn.

Theo Quyết định, thời gian hoàn thành việc sáp nhập, đổi tên và thực hiện tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án bắt đầu từ 1/5/2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sáp nhập, kiện toàn chức năng và đổi tên 3 Ban Quản lý thành Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác