Print Thứ Tư, 17/04/2019 07:56


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đi vào hoạt động từ ngày 1/5/2019, trụ sở chính tại số 14 Minh Khai, quận Hồng Bàng.

UBND thành phố vừa có Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải vào Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng trực thuộc UBND thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo mô hình Ban quản lý dự án chuyên ngành; trụ sở giao dịch chính tại số 14 Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, gồm có: Tổng Giám đốc, không quá 03 Phó Tổng Giám đốc, do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ của thành phố.

Theo đó, chuyển đổi chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng thành chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án không quá 10 phòng;  căn cứ vào quy mô, số lượng, điều kiện cụ thể của các dự án được giao quản lý, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền, phân cấp quản lý cán bộ của UBND thành phố.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng chính thức hoạt động từ ngày 1/5/2019 kế thừa quyền, nghĩa vụ của Ban Quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải và nhiệm vụ Chủ đầu tư các dự án theo quy định.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sáp nhập 2 Ban Quản lý dự án thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác