Print Chủ Nhật, 09/01/2022 17:56 Gốc

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đáp ứng phương tiện, lái xe, thực hiện Phương án nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19 theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố

Theo đó, Sở GTVT thông báo chuẩn bị phương tiện theo 3 mức cấp độ dịch. Đối với mức độ với số F0 là 500 ca/100.000 dân, sẽ huy động và sử dụng là 16 xe khách từ 4 đến 7 chỗ, dự phòng 1 xe 27 chỗ dùng cho những ổ dịch lớn; mỗi xe cần tối thiểu 2-3 lái xe. Mức độ với số F0 là 1.000 ca /100.000 dân, huy động và sử dụng 25 xe khách từ 4 đến 7 chỗ, dự phòng 1 xe 27 chỗ dùng cho những ổ dịch lớn, mỗi xe cần tối thiểu 2 đến 3 lái xe. Đối với mức độ với số F0 là 3.000 ca /100.000 dân, huy động và sử dụng 60 xe khách từ 4 đến 7 chỗ, dự phòng 1 xe 27 chỗ dùng cho những ổ dịch lớn, mỗi xe cần tối thiểu 2 đến 3 lái xe.

Sở GTVT đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vận tải rà soát, xây dựng phương án huy động phương tiện và lái xe phục vụ vận chuyển F0.

Sở GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố rà soát hiện trạng, đáp ứng được các tiêu chí nêu trên thì xây dựng phương án huy động phương tiện và lái xe; đồng thời xây dựng dự toán kinh phí thuê phương tiện theo đơn giá tính: đồng/km (đã bao gồm kinh phí thuê lái xe và các chi phí phát sinh khác); gửi về Sở GTVT trước ngày 12/1/2022 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố./.

Tin và Ảnh: Mai Lâm

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sẵn sàng các phương tiện vận chuyển cấp cứu người nhiễm COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác