Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:25

Hiện, diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố ước đạt 9.390,6 ha, tăng 2,89% so với cùng kỳ, nâng diện tích 8 tháng ước đạt 12.803 ha, tăng 3,11% so với cùng kỳ. Sản lượng tháng 8 ước đạt 3.737,8 tấn, bằng 95,1%, nâng sản lượng 8 tháng qua lên ước đạt 42.668,6 tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 61.077,2 tấn

Đáng chú ý, trong tháng, toàn thành phố đã sản xuất, cung ứng ra thị trường 132.7 triệu con giống thủy sản; nâng lượng con giống thủy sản 8 tháng qua được cung ứng ra thị trường đạt 1.408,3 triệu con, bằng 75,62% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khai thác, tổng sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng qua của thành phố ước đạt 61.077,2 tấn, tăng 20,6%  so với cùng kỳ. Chỉ tính tháng 8, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 7.059,5 tấn.

Để khuyến khích phát triển kinh tế thủy sản, ngành nông nghiệp đã hoàn thành việc đề xuất với UBND TP công bố cơ sở đóng mới nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2018 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Tháng 9 này, ngành nông nghiệp phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của UBND TP thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7-6-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế thủy sản, xây dựng Hải Phòng trở thành Trung tâm nghề cá lớn của cả nước gắn với ngư trường Vịnh Bắc bộ…

KC

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Sản lượng khai thác thủy sản tăng 20,6%
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác