Print Thứ Tư, 17/07/2019 16:17

Ông Hoàng Đình Dũng – Trưởng phòng Kinh tế quận Đồ Sơn cho biết, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn tương đối ổn định. Cụ thể, 6 tháng năm 2019, sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn quận là 4.800 tấn đạt 51,3% kế hoạch năm 2019, đạt 87,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tàu khai thác sứa cập bến cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn

Ngoài ra, sản lượng các đối tượng khai thác gồm: Tôm đạt 350 tấn, cá đạt 1950 tấn, mực đạt 317 tấn, cua ghẹ đạt 53 tấn, nhuyễn thể đạt 150 tấn, loại khác đạt 1980 tấn (trong đó có 1.450 tấn cá tạp quy đổi từ 7.250 tấn sứa).

Giá trị khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm là 219,7 tỷ đồng đạt 50,8% kế hoạch năm 2019, đạt 96,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo ông Hoàng Đình Dũng, trên địa bàn hiện có 46 phương tiện đánh bắt sứa, trong đó có 30 tàu đáy và 16 thuyền nan.

Vụ sứa năm 2019 thu hoạch khá, tổng sản lượng sứa năm 2019 đạt 1.450.000 con tương đương 7.250 tấn sứa, tổng giá trị sản xuất thu được từ đánh bắt sứa là 21,750 tỷ đồng.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sản lượng khai thác thủy sản đạt 51,3%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác