Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:50

Năm 2017, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đạt gần 12,8 nghìn ha, tăng 8,6% so với năm 2016; trong đó có gần 140ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị nhiễm bệnh.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 80 nghìn tấn

Nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực, kịp thời của ngành nông nghiệp, lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thủy sản của thành phố vẫn đạt kết quả khả quan. Trong năm, sản lượng thủy sản đạt 141,7 nghìn tấn, tăng 15,76% so với năm 2016. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy đạt gần 62 nghìn tấn, tăng 25%; sản lượng khai thác đạt gần 80 nghìn tấn, tăng 9,6%.

Theo đó, giá trị sản xuất thủy sản đạt 4.084,35 tỷ đồng; trong đó, giá trị sản xuất nuôi trồng đạt 1.980,91 tỷ đồng, tăng 11,3%; giá trị sản xuất khai thác đạt 2.103,44 tỷ đồng, tăng 4,21% so với năm 2016.

Trong năm, lượng hàng hóa qua hệ thống cảng cá, bến cá đạt trên 17.353 tấn; có 16.502 lượt tàu thuyền cập cảng cá, bến cá thuộc Ban quản lý Cảng cá bến cá quản lý; phí thu qua cảng đạt trên 221 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

(KC – An ninh Hải Phòng 29/01/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sản lượng hàng hóa qua cảng cá đạt trên 17.353 tấn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác