Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:16

Trong quý I/ 2018, Công ty Điện lực Hải Phòng có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động, nhiều chỉ số về cung ứng điện, sản lượng điện cao.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 1112, 17 triệu kWh, tăng 10,94% so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân đạt 1653,48, cao hơn cùng kỳ 79,63 đồng. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 2,96%. Doanh thu tiền điện lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 1838,95 tỷ đồng, tăng 16,55 % so cùng kỳ.

Theo đánh giá của công ty, trong tháng 3 và quý I, tình hình nguồn điện lưới quốc gia ổn định, không phải cắt sa thải phụ tải theo lệnh A1 do thiếu nguồn hệ thống. Bằng các phương pháp cấp điện hợp lý, sát với thực tế, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện (MAIFI, SAIDI, SAIFI) thực hiện luôn dưới kế hoạch.

Trong quý II, Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp tục thực hiện các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho an sinh xã hội và tăng trưởng phát triển kinh tế của thành phố với tiêu chí: chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ thành phố và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

HTBáo an ninh Hải Phòng 19/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Sản lượng điện thương phẩm tăng 10,94%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác