Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:04

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người như “lời hịch non sông”, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm vào lòng dân, khơi nguồn bất tận cuốn hút cả nước ra sức thi đua, sáng tạo, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 70 năm (11-6-1948), trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta còn đang trong thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người như “lời hịch non sông”, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm vào lòng dân, khơi nguồn bất tận cuốn hút cả nước ra sức thi đua, sáng tạo, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng làm nên những chiến công hiển hách lưu danh sử sách như: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Tiên Lãng phá càn”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “Núi Voi kiên cường”… chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Hải Phòng tiếp tục kiên cường đấu tranh với thực dân Pháp trong suốt 300 ngày đêm và vinh dự được Bác tặng lá cờ thêu hai chữ “Trung dũng, Quyết thắng”.


Biểu dương lao động sáng tạo – lao động giỏi giai đoạn 2012 – 2017. Ảnh: Thu Hiền

Bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng tiếp tục là một trong những cái nôi của phong trào thi đua yêu nước. Trong công nhân với phong trào “Tổ đá nhỏ Ca A” của Phân xưởng máy đá, nhà máy xi-măng Hải Phòng là con chim đầu đàn của phong trào xây dựng “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” ở miền Bắc; phong trào “Sóng Duyên Hải” phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Nhà máy cơ khí Duyên Hải trở thành một trong 4 phong trào lớn của cả nước; phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…

Đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội với tinh thần đổi mới, phong trào thi đua tiếp tục được nhân rộng, thành phố Hải Phòng là địa phương đi đầu trong phong trào khoán sản phẩm trong nông nghiệp; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào quản lý giỏi; phong trào xoá đói, giảm nghèo… Các phong trào thi đua trở thành động lực, là biện pháp quan trọng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng, thành phố Hải Phòng từng bước đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố và hội nhập quốc tế.

Các phong trào thi đua yêu nước của thành phố được phát động sâu rộng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh: từ thành phố đến nông thôn, hải đảo; từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến lực lượng vũ trang… Nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, đất nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân thành phố phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) luôn duy trì ở 2 con số, bình quân hằng năm gấp 1,5 lần mức tăng chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, luôn là địa phương xếp trong tốp đầu của cả nước. Nhiều năm liên tục, Hải Phòng có học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, quốc phòng – an ninh được giữ vững và ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố được đưa vào sử dụng như: Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch huyện, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải; nâng cấp mở rộng sân bay Quốc tế Cát Bi, Cầu vượt biển Đình Vũ- Cát Hải và hàng loạt các công trình trọng điểm khác tạo cho Hải Phòng có một vị thế mới.

Những kết quả tích cực trên là kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước, là sự đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thành phố, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra.

Nhìn lại kết quả phong trào thi đua yêu nước của thành phố 70 năm qua, mỗi chúng ta có quyền tự hào về kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, quân và nhân dân thành phố đạt được, đồng thời chúng ta ôn lại và nhớ hơn nữa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, những người thi đua là ngững người yêu nước nhất”.

Thời gian tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện lời dạy của Người là: Làm phong trào thi đua cần phải có mục đích rõ ràng – nội dung thiết thực – cách làm phải khéo léo. Thi đua phải có phương hướng đúng, phải khéo kết hợp giữa các nhiệm vụ với nhau, thi đua để động viên mọi người tiến bộ, giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi. Chúng ta tiếp tục ra sức thi đua xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng xanh – văn minh – hiện đại, đưa Hải Phòng vươn ra biển lớn, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 9 vào năm 2020.

(Vũ Thị Hương – Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ Hải Phòng) – Báo Hải Phòng 10/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ra sức thi đua xây dựng, phát triển thành phố Cảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác