Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:44

Chiều 28/9, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, công vụ, công chức tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra số  3.


Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tại bộ phận Một cửa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Theo báo cáo, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ; tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Đến ngày 14/9/2018, UBND thành phố giao thực hiện 176 nhiệm vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã triển khai thực hiện và hoàn thành 103 nhiệm vụ; hoàn thành đúng hạn hoặc không có hạn 81 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn 22 nhiệm vụ.

Theo Quyết định của UBND thành phố, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng gồm 55 thủ tục trên 5 lĩnh vực: đầu tư, quản lý thương mại – xuất nhập khẩu, lao động, tài nguyên và xây dựng. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã rà soát cắt giảm 11 thủ tục lĩnh vực thương mại – xuất nhập khẩu; 1 thủ tục lĩnh vực xây dựng, 2 thủ tục lĩnh vực đất đai.

Đến ngày 30/8/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tiếp nhận 1.412 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 1.309 hồ sơ; đang giải quyết 103 hồ sơ. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai thực hiện.

Về việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã rà soát sắp xếp công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm tại 8 phòng chuyên môn, không bố trí thừa cấp phó.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra tại bộ phận Một cửa, báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng là đơn vị quản lý chuyên ngành khu kinh tế, công nghiệp do đó có quy mô và nhiệm vụ rất đặc thù. Thời gian qua, Ban đã phối hợp với các sở, ngành thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bộ máy tổ chức được kiện toàn, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Ban đã bám sát Kế hoạch chung của thành phố sử dụng đúng chỉ tiêu biên chế được giao, kiện toàn, sắp xếp bộ máy, các phòng chuyên môn. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát lại các điểm yếu trong cải cách hành chính, công chức công vụ; cùng với đó phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát hạ tầng thông tin, triển khai kết nối liên thông. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành giao Sở Nội vụ hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thực hiện công tác lưu trữ theo quy định.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn ngày 28/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát hạ tầng thông tin, triển khai kết nối liên thông để cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác