Print Thứ Hai, 11/09/2023 07:15 Gốc

Để triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện, các đơn vị rà soát, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2023 của thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả các chỉ số CCHC (ParIndex, Sipas, Papi) tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận xã hội đối với công tác CCHC.

(Một góc Khu Kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông tại các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc; Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương; Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các Hiệp hội, Doanh nghiệp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải cách TTHC trong hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố; giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về đất đai, môi trường, tài nguyên; rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các TTHC về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tránh hiện tượng trục lợi trong giải quyết TTHC; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ về pháp lý, về TTHC liên quan đến tiếp cận vốn tín dụng, giảm lãi suất, gói tín dụng ưu tiên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác