Print Thứ Hai, 14/10/2019 21:55

Trước tình hình phát triển đô thị và yêu cầu công tác quản lý hành chính nhà nước, nhằm đảm bảo công tác quản lý đô thị nề nếp, trật tự, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhân dân thành phố, UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện đặt tên các công trình cầu, đường, phố, công trình công cộng mới xây dựng và trong quy hoạch trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng thành phố, các cơ quan liên quan và UBND các quận, huyện triển khai rà soát các công trình cầu, đường, phố, công trình công cộng mới xây dựng và trong quy hoạch chưa được đặt tên trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên các công trình cầu, đường, phố, công trình công cộng mới xây dựng và trong quy hoạch, báo cáo UND thành phố trình tại Kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố xem xét, quyết định.

V.H.N

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát đặt tên các công trình cầu, đường, phố, công trình công cộng mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác