Print Thứ Năm, 27/02/2020 14:43 Gốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 484/VPCP-CN ngày 17/01/2020 về việc rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Thông báo số 17/TB-VPCP ngày 14/01/2020 về việc xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại số 12 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, yêu cầu nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trong việc sắp xếp, xử lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/02/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm.

Đồng thời, chú trọng công tác thông tin truyền thông, cổ vũ động viên kịp thời những điển hình trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản công; tích cực tham gia, phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 06-CT-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác