Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:05

UBND thành phố vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện về việc thực hiện quyết định số 153 QĐ – TTg ngày 30 – 1- 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

Các thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Hải Phòng.

 

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông tin – Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án công nghệ thông tin của thành phố giai đoạn 2016 – 2020 so với mục tiêu, quy mô, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, chương trình để thực hiện Quyết định số 153, báo cáo UBND thành phố. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, thực hiện sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 10 – NQ/TU ngày 27-12-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (theo Chương trình số 54 – CTr/TU ngày 28-2-2018 của Thành ủy Hải Phòng về chương trình công tác năm 2018 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy), báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố để xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy. Yêu cầu hoàn thành trong tháng 7 – 2018.

 

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin thành phố; tập trung các nguồn lực để nâng cao điểm số chỉ số hiện đại hóa nền hành chính. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ vốn để thực hiện nhiệm vụ thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án công nghệ thông tin của thành phố giai đoạn 2016 – 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác