Print Thứ Sáu, 06/09/2019 23:51

Chiều 6/9, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai thực hiện hỗ trợ đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ và Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND thành phố.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, các sở, ngành, địa phương đã phối hợp, rà soát và hỗ trợ các hộ đủ điều kiện ở cả 2 giai đoạn là 11.777 hộ, với tổng số tiền là 348.420 triệu đồng. Về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND, tính đến ngày 5/9/2019, có 1.587 hộ được hỗ trợ bằng tiền, với tổng số tiền là 49.320 triệu đồng; 418 hộ được hỗ trợ bằng xi măng, với khối lượng là hơn 1.633 tấn; 496 hộ được hỗ trợ gạch chỉ với hơn 4.636 viên.

Theo Sở Xây dựng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: các hộ người có công chuyển hình thức từ sửa chữa sang xây mới, do vậy đề nghị thành phố cho phép cấp bổ sung vật liệu hỗ trợ; đồng thời sớm giải quyết đối với một số hộ gia đình đến nay chưa nhận được hỗ trợ về xi măng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình nêu rõ: Hải Phòng là địa phương được biểu dương trong thực hiện Quyết định số 22 của Chính phủ, đã chủ động ứng ngân sách của thành phố để thực hiện chính sách này. Đến nay, thành phố đã thực hiện được cho 9.894/12.3374 hộ gia đình theo Quyết định số 22 của Chính phủ. Việc thực hiện Quyết định 22 của Chính phủ sẽ dừng lại đến ngày 31/12/2019, do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan và chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát lại cụ thể chính xác những đối tượng thuộc diện thụ hưởng chưa được hưởng, lập danh sách trong tháng 9/2019 phải hoàn thành, khẩn trương rà soát, phê duyệt bảo đảm giải quyết trước ngày 31/12/2019; không để đối tượng nào thuộc diện theo Quyết định số 22 không được thụ hưởng; địa phương nào để xảy ra tình trạng thiếu sót thì phải chịu trách nhiệm. Cùng với đó, kiểm tra, đánh giá, rà soát lại việc thực hiện trên thực tế để đề xuất những việc phát sinh, tổng hợp lại trước ngày 30/9/2019 trên tinh thần đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 32, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị phải rà soát lại danh sách đối tượng được thụ hưởng, kiểm điểm lại việc triển khai hợp đồng cung ứng gạch, xi măng để đảm bảo tiến độ, chất lượng, thuận tiện cho đối tượng thụ hưởng; giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp những vấn đề phát sinh, báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Liên quan đến việc giải ngân của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng để thực hiện, giao Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ quy định chung, chậm nhất đến ngày 15/9/2019 có văn bản hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà soát các đối tượng chính sách đảm bảo chính xác, không để sót đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định số 22 và Nghị quyết 32
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác