Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:20

Theo dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2018 của UBND thành phố, có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 2 chỉ tiêu có khả năng không hoàn thành.

Cụ thể, 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch là: tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân đầu người; chỉ số sản xuất công nghiệp; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; sản lượng hàng qua cảng; kim ngạch xuất khẩu; thu hút khách du lịch; số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; thu hút vốn FDI; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh. 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch là bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới hoàn thành của tất cả xã toàn thành phố; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị; số lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; tỷ lệ  dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh…

Trong 2 chỉ tiêu có khả năng khó hoàn thành kế  hoạch, đáng buồn là có chỉ tiêu thu ngân sách nội địa. Còn lại là chỉ tiêu về tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường. Trong đó, chỉ tiêu thu 24.750 tỷ đồng trong năm 2018 là kỳ vọng lớn bởi tăng so với số thực thu năm 2017 tới 2750 tỷ đồng. Hơn nữa, so với tiềm năng, vị thế, thực lực kinh tế của thành phố, số thu có thể cao hơn con số kỳ vọng này. Bởi thế, vấn đề trăn trở là chưa huy động được nhiều khoản thu vào ngân sách, mặc dù đã nhìn thấy rõ, đã được chỉ ra. Đâu đó vẫn có sự trì trệ, ngại va chạm, chưa dốc sức, tận tâm để thu, còn để sót lọt, thậm chí là thất thu, thất thoát nhiều khoản lớn. Theo dự báo, sau khi cân đối, tính toán các khoản có thể thu, dự kiến số thu nội địa năm 2018 của thành phố đạt khoảng 24.365 tỷ đồng, tức là hụt gần 400 tỷ đồng. Đây là điểm mấu chốt để thành phố phấn đấu trong thời gian còn lại của năm 2018, nỗ lực đạt số thu theo kế hoạch  đề ra.      

Kết quả đạt được năm 2018 sẽ tiếp tục là động lực để Hải Phòng xốc tới mạnh mẽ hơn trong năm 2019. Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 vào giữa tháng 10 vừa qua thống nhất các chỉ tiêu năm 2019 ở mức khá cao. Trong đó, tăng trưởng GRDP phấn đấu 15,5% trở lên; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22%; thu nội địa 26.365 tỷ đồng; sản lượng hàng qua cảng 129,2 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 23%; thu hút vốn FDI đạt 1,5 tỷ USD; toàn thành phố đạt bình quân 18 tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu có thêm 47 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới…


Hồng Thanh – Báo Hải Phòng 28/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Rà lại và xốc tới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác