Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:40

Chiều 7/2/2018,  Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lương Hải Âu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu tại hội nghị.


Đồng chí Lương Hải Âu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, được sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đảng bộ, chi bộ hiệu quả. Đặc biệt đã chỉ đạo thành công đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Các nhiệm vụ trọng tâm được thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông giao cơ bản hoàn thành. Một số lĩnh vực quản lý của ngành có sự chuyển biến tích cực.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan được Ban chấp hành Đảng bộ quan tâm chỉ đạo sâu sát. Các chi bộ thực hiện đúng lịch sinh hoạt, hình thức sinh hoạt cũng có nhiều đổi mới, chú trọng công tác tư tưởng. Chất lượng, hoạt động của các tổ chức đoàn thanh niên và công đoàn ngày càng hiệu quả hơn. Hầu hết cán bộ đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Không có đảng viên có biểu hiện suy thoái đạo đức, tư tưởng, chính trị và nội bộ chưa thấy có dấu hiệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.


Quang cảnh hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại, công tác thanh tra, kiểm tra. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tập hợp quần chúng, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục sau kiểm điểm Nghị quyết TW4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chị thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ và những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ đảm bảo thực hiện hiệu quả, ngăn chặn sự suy thoái trong đạo đức, lối sống; kịp thời theo dõi, phát hiện và tập trung xử lý, giải quyết về tổ chức, cán bộ vi phạm kỷ luật và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tăng cường phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, xây dựng môi trường cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông theo hướng thân thiện, có tinh thần cầu thị, phục vụ với nhân dân và có sự chia sẻ, trao đổi, đoàn kết gắn bó giữa các cá nhân trong cơ quan nhằm xây dựng Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.


Đồng chí Lương Hải Âu trao danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và chi bộ xuất sắc trong có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017

Tại hội nghị, 1 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được tặng danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 2 tập thể và 2 cá nhân được Đảng ủy cơ quan Sở tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2017.  

Phạm Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đoàn kết, trong sạch, vững mạnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác