Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Hải Phòng là 1 trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên hiện tượng chuyển giá của doanh nghiệp FDI là một trong vấn đề nóng hiện nay không chỉ ở Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung mà còn diễn ra trên thế giới. Tại phiên đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố giữa lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng với người dân, doanh nghiệp; phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã phỏng vấn Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1 (Cục Thuế Hải Phòng) – ông Đinh Quang Đại về những giải pháp mà ngành thuế Hải Phòng đã triển khai nhằm chống chuyển giá đối với những doanh nghiệp FDI…

Phóng viên: Xin ông cho độc giả biết rõ thêm tình trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI?

Ông Đinh Quang Đại: Một trong những vấn đề nổi cộm trong hoạt động quản lý thuế đối với các doanh nghiệp FDI hiện nay là hiện tượng chuyển giá, tránh thuế.

Chuyển giá được hiểu là việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và tài sản không theo giá thị trường giữa các đơn vị có mối quan hệ liên kết nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp. Việc này tạo nên tình trạng lỗ giả, lãi thật; gây thất thu ngân sách, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp và tác động không tốt đến môi trường đầu tư.

Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1 Đinh Quang Đại

 

Phóng viên: Vậy Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã triển khai những giải pháp gì để ứng phó với những hoạt động chuyển giá, tránh thuế nói trên?

Ông Đinh Quang Đại: Nhận thức được rủi ro của việc thất thu thuế từ hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp FDI, Cục thuế thành phố Hải Phòng đã triển khai những giải pháp nhằm quyết tâm đấu tranh với hoạt động trái quy định pháp luật này tại các doanh nghiệp.

Giải pháp đầu tiên là nâng cao trình độ cho cán bộ công chức thuế về thanh tra, kiểm tra thuế chống chuyển giá. Chúng tôi đã thành lập một phòng thanh tra thuế đảm nhận thêm nhiệm vụ thanh tra thuế chống chuyển giá.

Tổ chức các lớp đào tạo cũng như cử cán bộ tham gia các lớp học về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức trong lĩnh vực này. Đồng thời phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến trong hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế chống chuyển giá.

Đặc biệt, Cục Thuế thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế chống chuyển giá. Hàng năm ngoài kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo quy định các đơn vị tiến hành Thanh tra, kiểm tra thuế theo chuyên đề chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp FDI; phân tích dữ liệu hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế lập danh sách các doanh nghiệp lỗ liên tục vẫn hoạt động, đầu tư hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp để làm rõ những vi phạm nếu có.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng còn tăng cường hợp tác quốc tế băng việc thu thập thông tin thông qua con đường hợp tác quốc tế từ các nước đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế với Việt Nam về các doanh nghiệp có liên quan để đấu tranh chống chuyển giá.

Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị thông qua việc Cục thuế tiến hành phối hợp các cơ quan chức năng như cơ quan Hải quan; Công an; Sở Kế hoạch và đầu tư; Ban quản lý khu kinh tế và đơn vị trong ngành để thu thập thông tin làm căn cứ đấu tranh chống chuyển giá.

Phóng viên: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông!

BÙI HẠNH thực hiện – An ninh Hải Phòng 03/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết tâm đấu tranh đẩy lùi các hoạt động chuyển giá
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác