Print Thứ Hai, 17/02/2020 16:01 Gốc

Trước tình hình nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm xuất hiện, lây lan cao, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và thiệt hại về kinh tế, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona và dịch cúm gia cầm.

Cụ thể, yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cho cấp uỷ định hướng nội  dung tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền thông tin kịp thời, chính xác. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm theo đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên tuyền, định hướng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm tự phòng là chính, bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, phòng ngừa cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo đài trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt, công khai những cá nhân, tổ chức có hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội; hành vi trục lợi, trái đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh trang thiết bị y tế, phục vụ phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona và thuốc phòng chống dịch cúm gia cầm.

Các Sở Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung tổ chức triển khai và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona và dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, cấp uỷ các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành của địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nắm bắt, tổnghợp dư luận xã hội báo cáo Ban Tuyên giáo Thành uỷ để kịp thời tham mưu cho Thành uỷ chỉ đạo công tác phòng chống dịch đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh, không để dịch lây lan, định hướng dư luận xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1713-CV BTGTU

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Corona và dịch cúm gia cầm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác