Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 14-3, Ban Dân vận Thành ủy- cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội thành phố”. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có đại diện Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện; Trưởng Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy, đại diện một số mô hình dân vận khéo…

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, đồng chí Bùi Đức Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC thành phố  khẳng định, việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thành phố đạt được kết quả tích cực, đi vào nền nếp, tuy nhiên, còn một số hạn chế cần khắc phục. Nhằm tổng kết thực tiễn, Ban Dân vận Thành ủy đề nghị đại diện các địa phương, đơn vị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, phản ánh khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để phát huy vai trò của nhân dân trong quá trình thực hiện QCDC, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài, đổi mới phương thức mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng phát biểu tổng kết cuộc tọa đàm.                      Ảnh: Duy Thính

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hải Phòng phát biểu tổng kết cuộc tọa đàm. Ảnh: Duy Thính

Tại hội nghị, có 12 ý kiến tham luận trao đổi những cách làm hay, hiệu quả phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện QCDC trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công khai, dân chủ trong công tác thu, chi tài chính trong các trường học; xây dựng đô thị văn minh; trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể…

Các đại biểu nêu một số khó khăn, hạn chế trong cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên một số lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm; lúng túng trong cụ thể hóa nội dung cần công khai để dân biết, dân góp ý, dân giám sát. Một bộ phận cán bộ, công chức trình độ hạn chế, nhận thức chưa đầy đủ về công tác thực hiện dân chủ, xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương công vụ, thiếu trách nhiệm với công dân, còn hiện tượng vô cảm trong giải quyết công việc…

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận: việc chuẩn bị hội nghị tọa đàm chu đáo, nhiều ý kiến phát biểu sinh động, cụ thể, sâu sắc cho thấy việc thực hiện quy chế dân chủ không chỉ dừng lại ở chủ trương mà được thực hiện sâu rộng ở mọi cấp, mọi ngành. Đồng chí khẳng định, năm 2018, Thành ủy xác định tập trung nỗ lực ở mức cao nhất, quyết liệt ngay từ đầu năm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, huy động cao nhất sự đồng thuận, vào cuộc và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đối với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, đưa Hải Phòng phát triển mạnh mẽ và bứt phá. Để đạt được mục tiêu này, việc thực hiện QCDC phải được quan tâm thực hiện tại tất cả các lĩnh vực, loại hình. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng điểm để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ.

Một là, cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương và thành phố về thực hiện QCDC; đổi mới nội dung, hình thức mở rộng công khai dân chủ để nhân dân biết, nhân dân góp ý, nhân dân giám sát; nghiên cứu đổi mới nội dung, biện pháp, cách thức để phát huy vai trò của nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, tập trung cao chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác dân vận toàn quốc năm 2018- “Năm Dân vận của chính quyền” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong đó, quan tâm thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng trong các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan nhiều, trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Ba là, tăng cường chỉ đạo và tạo chuyển biến trong thực hiện dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Khắc phục tình trạng hình thức trong thực hiện dân chủ ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng độ đồng đều về kết quả thực hiện dân chủ giữa các loại hình cơ sở.

Bốn là, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị, nhất là trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan nhiều đến quyền và lợi ích của nhân dân, được đông đảo nhân dân quan tâm.

Năm là, các cấp ủy Đảng tăng cường và đổi mới hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, kịp thời phát hiện và nghiêm khắc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm dân chủ và những tổ chức, cá nhân lạm dụng dân chủ gây khó khăn đối với quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

 

Tại tọa đàm “Phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội thành phố” do Ban Dân vận Thành ủy- cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở nhận được nhiều ý kiến, phóng viên Hải Phòng lược ghi những ý kiến được trao đổi tại tọa đàm này.

* Đồng chí Trần Văn Khuê, Bí thư Quận ủy Kiến An   

Mỗi cán bộ nói đi đôi với làm, không vô cảm trước bức xúc của nhân dân

Quận ủy Kiến An xác định, nguyên nhân của những hạn chế trong thực hiện thực quy chế dân chủ là do cán bộ địa phương chưa quyết liệt, đi đến cùng, nói chưa đi đôi với làm, còn vô cảm trước những bức xúc của nhân dân, khiến người dân chưa có niềm tin vào cán bộ, chính quyền địa phương trong thực hiện quy chế dân chủ.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung và hình thức để nhân dân tham gia góp ý đối với các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên Quận uỷ đã có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung để nhân dân tham gia góp ý, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Công khai những vấn đề người dân cần biết, đang quan tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, không vô cảm trước những bức xúc của nhân dân. Cùng với đó, quận thực hiện tốt dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ trong từng cơ quan, để có những cán bộ đảng viên, công chức nói đi đôi với làm.

* Đồng chí Bùi Tuấn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Cát Hải

Công khai trước nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

Nội dung phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương được Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải tập trung triển khai trong năm 2017 với trọng tâm tăng cường công tác quản lý đất đai, chấn chỉnh trật tự xây dựng theo quy hoạch và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn đầu tư trên địa bàn huyện. Huyện tổ chức 8 cuộc giám sát tại các xã,  thị trấn, 2 cuộc phản biện xã hội, 3 cuộc đối thoại với nhân dân khu vực đảo Cát Hải và các chủ nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, 5 hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo huyện với nhân dân để trao đổi và tiếp nhận ý kiến nhân dân. Đặc biệt, với công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án lớn trên địa bàn huyện, các thông tin đều được thực hiện công khai trước nhân dân, xin ý kiến nhân dân theo quy trình, trình tự quy định của pháp luật. Các phương án đền bù, thời gian, định mức cũng được công khai. Cùng với đó, những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, được gửi đến từng hộ dân. Mỗi hộ dân có một bộ tài liệu để tìm hiểu. Nhờ vậy, người dân hợp tác nhận chế độ đền bù, bàn giao hơn 300 ha mặt bằng để đơn vị đầu tư để thực hiện dự án. Cho đến thời điểm nay, không xảy ra khiếu kiện lên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.

* Đồng chí Phạm Văn Đông, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền)

“Được tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình giải phóng mặt bằng, hầu hết hộ gia đình đều đồng thuận ủng hộ dự án”

Việc hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình tác động tích cực đến tư tưởng của nhân dân. Người dân được tham gia đóng góp ý kiến, được thảo luận trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng nên đồng thuận cao và ủng hộ dự án. Sau khi UBND phường Đồng Quốc Bình phối hợp với Sở Xây dựng và các Phòng chuyên môn của quận tổ chức các hội nghị công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạm cư đối với 343 hộ ở các lô nhà chung cư Đ1, Đ3, Đ5, Đ7; 40 hộ gia đình có đất ở riêng lẻ tại các khu vực tổ dân phố số 1 và 18 hộ, các nhân hiện đang sử dụng 22 ki ốt đường Lạch Tray, 100% các hộ gia đình, cá nhân phối hợp kê khai, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở, 100% hộ cá nhân tại các chung cư xuống cấp, nguy hiểm chấp hành việc nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và ký biên bản cam kết bàn giao mặt bằng. Đến nay, toàn bộ hộ gia đình bàn giao xong mặt bằng, nhà thầu thi công hoàn tất việc tổ chức tháo dỡ để chuẩn bị khởi công xây dựng hai tòa nhà HH3, HH4.

* Đồng chí Lương Hữu Trung, Trưởng ban Dân vận quận Lê Chân

“Tùy theo vấn đề của từng địa bàn, khu vực để tổ chức đối thoại đúng, trúng và hiệu quả”

Việc tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng với nhân dân nếu tổ chức không khéo sẽ trùng lặp với các hội nghị tiếp xúc cử tri. Vì thế, 2 năm trở lại đây, quận Lê Chân chỉ đạo các phường xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại. Ban chỉ đạo quy chế dân chủ quận tham mưu các phường lấy ý kiến nhân dân tùy theo vấn đề của từng địa bàn, khu vực để tổ chức đối thoại đúng, trúng và hiệu quả. Qua việc này, quận tổ chức đối thoại thành công, nắm bắt được nguyện vọng bảo đảm an ninh trật tự của người dân, lắp đặt 45 camera giám sát trong các khu dân cư đường tàu, đường sắt. Trong đó, chính quyền hỗ trợ hơn 200 triệu đồng, người dân đóng góp gần 300 triệu đồng. Cũng từ việc lấy ý kiến các hộ gia đình và người dân, xác định đúng vấn đề mà người dân quan tâm và bức xúc như việc phải công khai thu chi các khoản đóng góp trong ngành giáo dục, chế độ với người có công, đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội… Quận tổ chức các cuộc đối thoại, tìm ra giải pháp tháo gỡ đúng vấn đề mà người dân cần giải đáp.

* Đồng chí Bùi Đình Đông, Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến (Huyện Tiên Lãng):

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác giám sát đầu tư cộng đồng

 

Từ thực tế thực hiện giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Đảng ủy xã nhận thấy thành viên của ban còn nhiều hạn chế do năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng cơ bản và giám sát không có. Các thành viên không được hưởng thù lao (trong dự toán, quyết toán của công trình không có phần kinh phí cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng). Đối với các dự án của các sở, ngành, thành phố, trung ương nằm trên địa bàn xã không được triển khai cụ thể tới địa phương. Những dự án này chưa quy định cụ thể cấp nào quyết định Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đảng ủy xã đề nghị huyện yêu cầu tất cả các dự án khi triển khai trên địa bàn xã thì chủ đầu tư phải tổ chức hội nghị để công bố quy mô, thời gian của dự án và thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của xã giám sát công trình. Tổ chức hội nghị giữa chủ đầu tư, nhà thầu, thiết kế, tư vấn giám sát cùng địa phương và giám sát cộng đồng để thống nhất sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Hằng năm, xã phối hợp cùng ngành chuyên môn tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác giám sát đầu tư cộng đồng cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, thôn và Thường trực Ủy ban MTTQ xã.

Báo Hải Phòng 15/03/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức thực hiện quy chế dân chủ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác