Print Thứ Sáu, 29/07/2022 10:54 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2432/QĐ-UBND, ngày 26/7/2022 về việc xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021.

Theo đó, xếp loại công tác dân vận khối các sở ngành có 02 đơn vị xếp loại xuất sắc (Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ) và 25 đơn vị xếp loại tốt; khối Ủy ban nhân dân quận, huyện có 05 Ủy ban nhân dân quận, huyện xếp loại xuất sắc (Kiến Thụy, An Dương, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn) và 09 Ủy ban nhân dân quận, huyện xếp loại tốt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 2432-QD-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác