Print Thứ Sáu, 31/05/2019 19:05

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 486/QĐ-DGDĐT-KTKĐ ngày 27/5/2019 về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn tại đây  QĐ 486

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác