Print Thứ Sáu, 31/05/2019 17:18

Ngày13/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 421/QĐ- SGDĐT- KTKD về việc thành lập các điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Thông tin chi tiết, vui lòng tải toàn văn tại đây 421-QĐ-SGDĐT-KTKĐ.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc thành lập các điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Hội đồng thi 03 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác