Print Thứ Tư, 10/11/2021 11:14 Gốc

Theo Quyết định 3193, UBND thành phố phê duyệt danh sách 255 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Quyết định phê duyệt danh sách 255 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 3193/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác