Print Thứ Ba, 21/12/2021 08:32 Gốc

Ngày 20/12/2021, UBND thành phố đã có Quyết định số 3827/QĐ-UBND về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về địa điểm khai hồ sơ lệ phí trước bạ, nộp phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với xe ô tô về một đầu mối là Chi Cục Thuế huyện Thủy Nguyên trực thuộc Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 3827/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác