Print Chủ Nhật, 26/12/2021 00:18 Gốc

Ngày 15/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 3668/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Theo đó, giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 105.645.461 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 60.000.000 triệu đồng.

1.2. Thu nội địa và khác: 45.645.461 triệu đồng. Trong đó:

– Thu nội địa: 41.000.000 triệu đồng.

– Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 550.000 triệu đồng.

– Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.372.461 triệu đồng.

– Thu vay: 2.723.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 36.312.471 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 18.158.690 triệu đồng (trong đó, ghi chi tiền đất: 1.500.000 triệu đồng).

2.2. Chi thường xuyên: 13.780.007 triệu đồng.

2.3. Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; Dự án 513; Đề án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng: 650.000 triệu đồng.

2.4. Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay: 60.526 triệu đồng.

2.5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.088 triệu đồng.

2.6. Dự phòng ngân sách: 1.300.000 triệu đồng.

2.7. Tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.355.000 triệu đồng.

2.8. Hoàn trả nguồn cải cách tiền lương (kinh phí tạm sử dụng để chi phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi năm 2019): 100.000 triệu đồng.

2.9. Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất: 44.951 triệu đồng.

2.10. Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 550.000 triệu đồng.

2.11. Trung ương bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 84.309 triệu đồng.

2.12. Trả nợ gốc các khoản vay của thành phố: 226.900 triệu đồng.

Tải file đính kèm: Quyết định số 3668/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các cấp, các ngành, các đơn vị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác