Print Thứ Sáu, 15/03/2019 17:19

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/03/2019 (có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2019) về điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 5 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện.

Điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 5 năm (2015-2019) trên địa bàn 07 huyện

Xem toàn văn quyết định tại đây => Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/03/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định về việc điều chỉnh giá một số loại đất thuộc Bảng giá đất thành phố Hải Phòng 5 năm (2015-2019) trên địa bàn 7 huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác