Print Thứ Hai, 01/11/2021 11:04 Gốc

HĐND thành phố có Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026).

– Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021 (thử Năm).

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 – 2026)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác