Print Thứ Hai, 02/08/2021 16:42 Gốc

Ngày 2/8, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-SVHTT về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke của cơ sở kinh doanh karaoke Trâm Anh, có địa chỉ kinh doanh tại Tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke số 36/GP-SVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao cấp cho bà Phạm Thị Thương, Chủ cơ sở kinh doanh karaoke Trâm Anh, với lý do tổ chức hoạt động kinh doanh karaoke trong mùa dịch, không thực hiện việc tạm dừng kinh doanh theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi, bà Phạm Thị Thương phải nộp lại Giấy phép kinh doanh karaoke đã được cấp về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke của cơ sở kinh doanh karaoke Trâm Anh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác