Print Thứ Tư, 22/12/2021 11:34 Gốc

Ngày 21/12/2021, UND thành phố vừa ban hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo Quyết định này, từ ngày 01/01/2022, quy định điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố ký hợp đồng dịch vụ cấp nước trực tiếp với các đơn vị cung cấp nước sạch theo sản lượng nước thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10 m³/tháng (theo giấy tờ chứng minh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã được cấp có thẩm quyền công nhận, còn hiệu lực tại thời điểm xét giảm giá hoặc theo danh sách do Ủy ban nhân dân các quận, huyện hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp).

2. Giảm 100% tiền sử dụng nước đối với các khu cách ly tập trung được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (theo Phụ lục kèm theo).

3. Thời gian điều chỉnh giảm: 3 tháng liên tiếp, bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 7/2021 (hóa đơn tiền nước thực tế sử dụng của các tháng 6,7,8/2021).

4. Phương thức thực hiện:

. Đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng đã trả tiền: Các đơn vị cung cấp nước sạch có trách nhiệm hoàn trả tiền cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này trong vòng 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

. Đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng chưa trả tiền: Các đơn vị cung cấp nước sạch khấu trừ số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này trước khi thu tiền nước theo hóa đơn đã phát hành.

Giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với: các hộ nghèo, cận nghèo, các khu cách ly tập trung (hóa đơn tiền nước thực tế sử dụng của các tháng 6,7,8/2021).

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định Quy định giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác