Print Thứ Tư, 27/05/2020 23:30 Gốc

Ngày 15/5/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Dương Kinh.

Theo Quyết định 1222/QĐ-UBND, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Dương Kinh có các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số 27 dự án/96,27 ha đất quy hoạch thực hiện dự án, cụ thể:

Kế hoạch sử dụng đất (Biểu số 01).

Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Biểu số 02).

Kế hoạch thu hồi các loại đất (Biểu số 03).

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Biểu số 04).

Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 (Biểu số 05).


Số ký hiệu: 1222/QĐ-UBND.

Ngày ban hành: 15/05/2020.

Người ký: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến.

Trích yếu: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Dương Kinh.

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành.

Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường.


Tải về toàn văn Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 15/5/2020

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Dương Kinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác