Print Thứ Tư, 25/10/2023 11:25 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023.

Phê duyệt danh sách 200 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023. (Có danh sách chi tiết kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi tuyển công chức đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023, các cơ quan, địa phương liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 3419/QĐ-UBND + Phụ lục

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác