Print Thứ Hai, 03/01/2022 19:35 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định 4011/QĐ-UBND về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024.

Theo đó, Quyết định công nhận ông Đỗ Hữu Huỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2021 giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024.

Trước đó, ngày 25/11/2021 Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã tổ chức Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024 theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Đỗ Hữu Huỳnh vào Ban Chấp hành và giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024.

Trâm Bầu

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 4011/QĐ-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2024 đối với ông Đỗ Hữu Huỳnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác