Print Thứ Sáu, 05/05/2023 14:20 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 10 đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị tại khu bến xe Lạc Long cũ.

Theo Nghị quyết này, quyết định chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực bến xe Lạc Long cũ, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch; bảo đảm kết nối, đồng bộ về mặt cảnh quan, kiến trúc với các dự án chỉnh trang đô thị do thành phố đã và đang đầu tư xây dựng trong khu vực lân cận; định hướng phát triển các công trình công cộng ở giai đoạn tiếp theo.

2. Quy mô đầu tư:

Chỉnh trang khu đô thị, giải phóng mặt bằng khu đất có tổng diện tích: 14.543m². Bao gồm các hạng mục công trình:

. Nâng cấp, cải tạo vỉa hè, bó vỉa 01 bên các đoạn tuyến: Đường Nguyễn Tri Phương (về phía Bắc) đoạn từ đường Tam Bạc đến đường Cù Chính Lan, với diện tích khoảng 260m²; đường Cù Chính Lan đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến ngõ số 14 đường Cù Chính Lan (về phía sông Tam Bạc), với diện tích khoảng 557m².

. Xây dựng vườn hoa khu vực giới hạn bởi các tuyến đường: Tam Bạc, Nguyễn Tri Phương, Cù Chính Lan và ranh giới sử dụng đất của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, với diện tích khoảng 2.124m².

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 196.314 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng), trong đó:

. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 160.393 triệu đồng;

. Chi phí xây dụng: 15.300 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dụng, chi khác: 2.774 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 17.847 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2024.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị tại khu bến xe Lạc Long cũ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác