Print Thứ Sáu, 05/05/2023 14:20 Gốc

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 10 đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố.

Theo Nghị quyết này, quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Mở rộng mặt đường, cải tạo vỉa hè, kết hợp chỉnh trang một số tuyến đường nhằm nâng cao khả năng khai thác, chất lượng sử dụng, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt góp phần thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị thành phố thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch phát triển chung của thành phố.

2. Quy mô đầu tư:

2.1. Cải tạo, mở rộng tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Văn Cao đến Trạm bơm Kiều Sơn, chiều dài khoảng 0,83km). Quy mô chủ yếu:

. Giải phóng mặt bằng, di chuyển một số hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

. Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phía phải tuyến, đảm bảo lộ giới một bên đường là 27m/54m theo quy hoạch, trong đó chiều rộng hè đường Bhp=6m. Kết cấu hè đường bằng gạch bê tông giả đá, thay thế toàn bộ bó vỉa, đan rãnh cũ bằng đan rãnh mới kết hợp bó vỉa bê tông xi măng giả đá. Cải tạo hệ thống thoát nước mặt, nước thải trên tuyến, di chuyển và thay thế các cây xanh.

. Đầu tư xây dựng dải vườn hoa, cây xanh trong phạm vi giữa vỉa hè được xây mới đến hè đường Bạch Thái Bưởi (trong đó bao gồm hệ thống cấp, tưới nước cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ và phù hợp với công năng sử dụng).

2.2. Cải tạo, mở rộng tuyến đường Lê Lợi (điểm đầu giao với đường Cầu Đất, điểm cuối tại Ngã 6 Máy Tơ, chiều dài khoảng 1,36km). Quy mô chủ yếu:

. Cải tạo, mở rộng mặt đường sang mỗi bên trung bình 2m để đảm bảo bề rộng mặt đường tối thiếu 12m, chiều rộng tối thiểu của hè đường mỗi bên là 3m. Riêng đối với các đoạn từ ngõ Đội Cấn đến nút giao Phạm Minh Đức (chiều dài khoảng 174m) và từ ngõ 182 đến ngõ 212 (chiều dài khoảng 124m), mở rộng trung bình mặt đường bên trái tuyến 5m, mặt đường bên phải tuyến 2m.

. Cải tạo hè hiện trạng hai bên tuyến bằng gạch bê tông giả đá, thay thế toàn bộ bó vỉa, đan rãnh cũ bằng đan rãnh mới kết hợp bó vỉa bê tông xi măng giả đá. Hạ ngầm hệ thống điện, điện chiếu sáng trên tuyến, lắp đặt các thiết bị điện. Cải tạo hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, nâng ga hiện trạng trên hè, thay thế nắp ga hư hỏng. Di chuyển và thay thế một số cây xanh trên tuyến.

2.3. Chỉnh trang 16 tuyến đường nội đô thành phố với tổng chiều dài 11,18km. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Nhóm Dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 434.008 triệu đồng, trong đó:

. Chi phí giải phóng mặt bằng: 18.012 triệu đồng;

. Chi phí xây lắp: 330.684 triệu đồng;

. Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi khác: 41.795 triệu đồng;

. Chi phí dự phòng: 43.517 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, thành phố Hải Phòng.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

. Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2023-2026.

. Giai đoạn kết thúc xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2026.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác